LPŽA veikla

Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacija vienija Lietuvoje 59 skyrius, 600 poskyrių ir 59690 narių.

Senjorų sveikatinimo programos- plaukymo pamokos, mankštos vandenyje,, plaukymo varžybų organizavimas pagal senjorų amžiaus grupes, šiaurietiško vaikščiojimo  užsiėmimai, aerobikos užsiėmimai. Naujų narių pritraukimas. Sveikos gyvensenos propagavimas. Šią patirtį skleidžiant LPŽA skyriuose ir padaliniuose.

LPŽA senjorų pasiekimai varžybose

Tarptautinėse plaukymo varžybose savo amžiaus grupėse 92 metų Aleksandras Bendinskas ir 70 metų Elegijus Bukaitis iškovojo Lietuvos senjorams aukso medalius

  • Senjorų integracija  į visuomeninį, kultūrinį, socialinį gyvenimą organizuojant įvairius kultūrinius renginius (jubiliatų pagerbimas, teminių vakarų organizavimas, ekskursijų organizavimas, kelionės pas kolegas kituose rajonuose kartu su pažintinėmis kelionėmis) ,  Ligonių, kurie nevaikšto, lankymas, priežiūra  ir slauga namuose , jų įtraukimas į organizacijos veiklas.
  • Maisto banko paslaugos žmonėms, kurie gyvena žemiau skurdo ribos.
  • Advokatų teisinių paslaugų teikimas, konsultacijos. Nemokamas LPŽA narių ieškininių pareiškimų paruošimas, senjorų interesų atstovavimas teismuose.
  • Konferencijos, seminarai, bendri renginiai  su tautinių mažumų atstovais ir kitų kartų atstovais ( sporto mokyklų , muzikos mokyklų moksleiviais) . Kartų solidarumo skatinimo  priemonės.
  • Meno kolektyvų koncertai globos namuose, ligoninėse, reabilitacijos centruose, kultūriniai renginiai, vakaronės. Skiautinių meno, mezginių, siuvinėjimo šilku ir tautodailės darbų, tapybos ir keramikos darbų eksponavimas, suvenyrų ir atminimo dovanėlių parodos.
  • Laikraščio „Senjorų žodis“ leidyba, organizacijos  narių kūrybos  spausdinimas, knygų pristatymas, aptarimai- susitikimai su knygų autoriais.  
  • Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos paminėjimo renginiai Vilniuje, visuose rajonuose,       kaimo vietovėse, kur veikia LPŽA skyriai. Valstybinių švenčių paminėjimo renginiai. Motinos ir Tėvo dienos minėjimas. Vakaronių, jubiliatų pagerbimo vakaronės,  poezijos vakarų organizavimas.
  • Įkurta LPŽA atstovybė Hamburge, bendradarbiavimui su Vokietijos senjorų organizacijomis.

Bendradarbiaujame su Tautinių mažumų organizacijomis Lietuvoje. 2013 m. pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su 49 organizacijomis