Vykdomi Projektai

4. Programos “Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra” priemonė “Padidinti paramą vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklai”, projektas “PABŪKIME KARTU”

Projektas finansuojamas SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

2023 m. projekto “Pabūkime kartu” uždaviniai:

  1. Organizuoti susitikimus su Užimtumo tarnybos specialistais, siekiant skleisti informaciją apie esamą darbo pasiūlą senjorams, pasinaudojant Senjorų banko duomenimis, organizuoti susitikimus su Sodros atstovais. Teikti informaciją apie aktualias socialines naujienas. Organizuoti bendras asociacijos skyrių vakarones, kultūrinius renginius su jaunimu, tautinių mažumų organizacijomis, organizuoti Tarptautinę pagyvenusių žmonių dienos šventę.
  2. Rengti paskaitas ir organizuoti užsiėmimus su Vilniaus visuomenės sveikatos biuru apie sveiką gyvenseną, ligų prevenciją, organizuoti pagal senjorų amžiaus grupes ir sveikatos būklę šiaurietiško vaikščiojimo užsiėmimus, bendradarbiaujant su sveikatingumo centrais organizuoti senjorų užsiėmimus su treneriais, konsultuoti.
  3. Organizuoti ir teikti savanorišką pagalba vyresnio amžiaus ligoniams kurie nevaikšto, organizuojant jų lankymą, priežiūrą namuose . Dalinti Maisto banko produktus, skleisti informaciją į krizę patekusiems vyresniojo amžiaus žmonėms ir jų šeimų nariams, organizuoti jų konsultavimą socialiniais, teisiniais, psichologiniais ir kitais klausimais

2023 m. projekto “Pabūkime kartu” sąmata:

Administravimo išlaidos 8800 EUR

Projektą vykdančių darbuotojų DU 8200 EUR

Ryšio paslaugos 500 EUR

Transporto išlaidos 1000 EUR

Komunalinės paslaugų išlaidos 2500 EUR

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 5000 EUR

Patalpų nuomos išlaidos 6000 EUR